Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1172 Kansatieteen tutkimushistoria 2 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään suomalaisen kansatieteen oppihistorian ja sen tärkeimmät vaikuttajat.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kansatieteen oppi- ja tutkimushistoriaan eri aikakausina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjatentti. Suoritetaan tenttiakvaariossa (e-tentit)
https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korkiakangas Pirjo, Pia Olsson & Helena Ruotsala: Polkuja etnologian menetelmiin, Helsinki 2005,  s.  7-24.

Ruotsala Helena: Kovan leivän alue vai viinitiet? Kulttuurialueita konstruoivasta kansatieteestä eurooppalaiseksi etnologiaksi. – Teoksessa Maa, seutu, kulmakunta. Näkökulmia aluehistorialliseen tutkimuksen, toim. Maria Lähteenmäki. SKS, 2009, s. 170-196.

Räsänen Matti (Ed.): Pioneers: the history of Finnish ethnology. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992. 213 s.   

Sääskilahti Nina: Kansa ja tiede. Suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 1980-luvulle. Jyväskylä 1997. 97 s.

Lisätietoja

Tentitään tenttiakvaariossa (e-tentit)
https://tenttis.utu.fi/login/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.