Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1080 P1 Johdatus arkeologiaan 7 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Prof. Jussi-Pekka Taavitsainen, ass. Juha Ruohonen, lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa arkeologian perusteisiin kansainvälisesti ja kansallisesti sekä oman oppiaineen tutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan arkeologian historiasta, teoriasta ja metodeista sekä niiden soveltamisesta konkreettiseen aineistoon. Luento täydentää perusoppikirjaa suomalaisin painotuksin ja esimerkein sekä esittelee kotimaista arkeologista toimintaympäristöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento "Johdatus arkeologiaan" 20 t ja oheiskirjallisuus (380 s.) sekä osallistuminen kahteen johdettuun ekskursioon Turun keskiaikaiseen osaan ja Aboa Vetus museoon.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Opetus periodilla I.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Renfrew, C. & Bahn, P., Archaeology, Theories, Methods and Practice. 1996 tai uudempi painos

Lisätietoja

Tenttiin luettavat sivut ilmoitetaan luennolla.
Osallistuminen ”Kävely varhaisessa Turussa”- ekskursioon ja tutustuminen Aboa Vetus museon näyttelyyn lehtorin johdolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.