Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1504 P2 Euroopan esihistoria 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on saada kokonaiskuva sekä ihmisen että muuttuvan ympäristön historiasta, esihistoriallisista kulttuureista ja niiden välisistä suhteista ja elinkeinokehityksestä Euroopassa vuosituhansien aikana.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan luennon ja kirjallisuuden avulla eurooppalaisuuden juuriin, esihistoriallisella ajalla muotoutuneisiin maantieteellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin yhteyksiin sekä seurataan kulttuurista kehitystä ja muutosta nykyajan määrittelemässä Euroopassa. Esimerkkinä naapurimaidemme esihistoriasta tutustutaan kirjan avulla Viron esihistoriaan.

Toteutustavat

Luento "Kulttuurisen muutoksen ja kehityksen perusteet" 20 t ja oheiskirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Opetus periodeilla I ja II.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Kriiska, A. ja Tvauri, A., Viron esihistoria. SKS:n toimituksia 1105. 2007.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.