Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1084 P3 Suomen esihistoria 4 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on Suomen esihistorian pääpiirteiden: ajoituksellisen viitekehyksen, asutus-, yhteiskunnallisen ja elinkeinollisen kehityksen sekä hautaustapojen muutoksen ja ulkoisten kontaktien hyvä tuntemus. Tämän lisäksi opiskelijalla odotetaan olevan opintojakson lopussa valmius arkeologisen tutkimuksen tulkinnallisen luonteen ymmärtämiseen.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kirjallisuuden avulla Suomen esihistorian pääpiirteisiin. Luennolla tätä kehyskertomusta täydennetään tutkimuskysymyksiä, tulkintoja ja niiden perusteluja painottavalla näkökulmalla sekä esitellään arkeologian uusimpia tuloksia. Maantieteellisesti eri aihealueiden käsittely luennolla painottuu eteläiseen ja lounaiseen Suomeen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Ennen Luennon alkua suoritetaan kirjallisena tenttinä oheiskirjallisuus, ks. alla oppimateriaalit.
Luento "Suomen esihistorian erityiskysymyksiä" 18 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti + luentopäiväkirja (6-7 s.)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lopullista opintojakson arvosanaa määriteltäessä molemmat osiot ovat painotukseltaan samanarvoisia.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuuden tentti periodilla II, luento periodilla III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suomen historia 1. Kivikausi, pronssikausi ja rautakauden alku, keski- ja myöhäisrautakausi. Weilin & Göös. 1984: 23-403.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.