Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1503 P4 Suomen historiallinen aika arkeologian näkökulmasta 3 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Assistentti Juha Ruohonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärrys historiallisen ajan arkeologian luonteesta ja tavoitteista sekä Suomen keskiajan kulttuurikehityksestä.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää arkeologian näkökulmasta Suomen historialliseen aikaan, etenkin keskiaikaan. Lisäksi esitellään historiallisen ajan arkeologian erikoisluonnetta ja arkeologian suhdetta historiankirjoitukseen ja muihin lähitieteisiin.

Toteutustavat

Kirjallisuustentti (377 s.)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuustentin voi suorittaa vain laitostenttipäivinä periodeilla II ja III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Taavitsainen, J.-P., Historiallisen ajan arkeologia tieteenalana ja antikvaarisena toimintana. Artikkeli julkaisussa: Historiallisen ajan arkeologian menetelmät. (Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 20) 1999: s. 6–14;

Lehtonen, T. & Joutsivuo, T. (toim.), Suomen kulttuurihistoria 1. 2002: s. 76–228;

Rosendahl, U.Kylä ja sen rakentajat. Artikkeli julkaisussa: Kylä. Keskiaikaa Itämeren rannalla. 2008: s. 90–107;

Seppänen, L. (toim.), Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. 2003: s. 42–48 ja 89–316;

Laakso, V. & Ruohonen, J. Begrafningsplats i skogen – itäsuomalaisia hautapaikkoja nimistössä ja maastossa. Artikkeli julkaisussa: Maasta, kivestä ja hengestä. Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift. 2009: 116-124.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.