Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1505 P5 Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 4 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on arkeologisen peruslähdemateriaalin hyvä tuntemus.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa esineellisiin lähteisiin muotokehityksen ja koristelun sekä valmistustekniikan tuntemuksen avulla. Toisesta arkeologisten lähteiden osa-alueesta, kiinteistä muinaisjäännöksistä, kurssi antaa perustiedot rakenteista, kohdetta indikoivista piirteistä, käyttöajasta ja levinneisyydestä.

Toteutustavat

Luento "Esinetuntemuksen peruskurssi" 16 t ja Suomen esihistoriallinen keramiikka: http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/ (osattavat keramiikkatyypit ilmoitetaan luennolla) sekä tutustuminen oppiaineen opetuskokoelmiin. Luento "Kiinteiden muinaisjäännösten tuntemuksen peruskurssi" 16 t ja Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset tunnistaminen ja suojelu (toim. Marianna Niukkanen) Museovirasto 2009: http://www.nba.fi/tiedostot/1430953f.pdf (luettavat kohteet ilmoitetaan luennolla).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lopullista opintojakson arvosanaa määriteltäessä molemmat osiot ovat painotukseltaan samanarvoisia.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Suositellun suoritusajankohdan lisätiedot
Opetus periodeilla III ja IV.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.