Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1002 F1 Suullisen perinteen lajit 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa itämerensuomalaisen kulttuurialueen keskeiset folkloren lajit ja pääpiirteissään kuvata niiden aihepiirit, sisällöt, levinneisyyden ja käyttöyhteydet.

Sisältö

1) Perinnelajiteoriaa. 2) Kalevalamittainen epiikka, lyriikka, riittirunous ja runonlaulun käytännöt. 3) Itkuvirsirunous. 4) Kansankerronnan lajit. 5) Uusimuotoinen laulukulttuuri. 6) Kansanhuumori. 7) Pienfolklore. Näihin suullisen perinteen osa-alueisiin kohdistuneen tutkimuksen pääpiirteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentoja 24 h, kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen tentti. Tentitään luennot ja oheiskirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Asplund, Anneli & Hako, Matti (toim.): Kansanmusiikki. Helsinki: SKS, s. 18–52, 64–124.

Honko, Lauri: Perinnelajiteoria. – Sananjalka 30 (1988), s. 99–123.

Järvinen, Irma-Riitta & Knuuttila, Seppo (toim.): Kertomusperinne. Helsinki: SKS, 1982, s. 44–158.

Kuusi, Matti: Kalevalaista kertomarunoutta. Helsinki: SKS, 1980.

Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne 9–38, 61–229. Helsinki: SKS, 1991 (tai uudempi painos).

Lisätietoja

Kiintiö 30. Pakollinen pääaineopiskelijoille, vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijoiden kurssin korvaavasta suoritustavasta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.