Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1102 F2 Kalevala, kansanrunous ja kansallinen projekti 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Pasi Enges
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kalevalamittaisen runokulttuurin pääpiirteissään. Hän hallitsee kansanrunouden keruun ja tutkimuksen päälinjat. Opiskelija ymmärtää kalevalamittaisen runouden ja siihen kytkeytyvien suullisen perinteen lajien aseman kulttuuriperintönä sekä niiden aseman ja käyttötavat suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen ideologisessa rakentamisessa.

Sisältö

1) Kansanrunouden keruun ja tutkimuksen vaiheet Suomessa. 2) Kalevalan syntyprosessi ja merkitys suomalaisessa kulttuurissa. 3) Kansanrunouden käyttö kansakunnan ja kansallisen identiteetin rakentamisessa. 4) Kansanrunouden ideologinen, taloudellinen ja taiteellinen hyödyntäminen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

tentitään laitostenttipäivänä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abrahams, Roger D. 1993: Phantoms of Romantic Nationalism in Folkloristics. – Journal of American Folklore 106 (419). Ss. 3–37. (*)

Anttonen, Pertti 2002: Kalevala-eepos ja kansanrunouden kansallistaminen. –Pekka Laaksonen & Ulla Piela (toim.): Lönnrotin hengessä 2002. Kalevalaseuran vuosikirja 81, 39–57. Helsinki: SKS. (*)

Anttonen, Pertti 2003: Folklore, History and the “Story of Finland”. – Lotte Tarkka (ed.): Dynamics of Tradition. Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief. Studia Fennica Folkloristica 13, 48–66. Helsinki: Finnish Literature Society. (*)

Anttonen, Pertti & Kuusi, Matti 1999: Kalevala-lipas. Uusi laitos. Helsinki: SKS. (336 s.)

Hautala, Jouko 1954: Suomalainen kansanrunoudentutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 244. osa, 174–349. Helsinki: SKS.

Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla & Tarkka, Lotte (toim.): Kalevalamittaisen runon tulkintoja. Kalevalaseuran vuosikirja 89, 355–393.Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (*)

Roininen, Niina (toim.) 2000: Viimeinen Väinämöinen. Näkökulmia kansalliseepokseen, 7–123. Turku: Kirja-Aurora.

Huom. Artikkelit (*) lainattavissa oppiaineen toimistosta.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.