Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK0943 F3 Folklore ja nykykulttuuri 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina koski
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee havaitsemaan ja tunnistamaan perinteen ilmiöitä nykykulttuurissa ja oivaltaa jatkumoita ja katkoksia menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Hän tuntee aihepiiriin liittyvän folkloristisen tutkimuksen näkökulmat ja keskeiset tulokset.

Sisältö

1) Perinne ja folklore nykyajassa. 2) Folklore ja populaarikulttuuri. 3) Massamedia, Internet ja omaehtoinen kulttuuri. 4) Nykypäivän yhteisöt. Aiheisiin perehdytään kirjallisuuden, erilaisten lähdeaineistojen ja omakohtaisen havainnoinnin avulla.

Toteutustavat

Luentoja 12 h, seminaari-istuntoja ja niihin liittyviä harjoituksia 12 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suullinen esitys seminaarissa ja essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tehtäväkohtainen oheiskirjallisuus sovitaan seminaarin yhteydessä.

Lisätietoja

Kiintiö 24. Sivuaineopiskelijan korvaavasta suoritustavasta sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Kurssin voi halutessaan korvata F5-kurssilla tai kansatieteen tai uskontotieteen tarjonnasta valitulla kurssilla; tässä tapauksessa F4 on folkloristiikan pääaineekseen valitsevilla pakollinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.