Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1103 F4 Kansanusko ja uskomusperinne 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät uskomusperinteen teemat ja niiden tutkimusnäkökulmat sekä osaa tulkita uskonvaraisten mielikuvien käyttötapoja arjessa, riiteissä ja kertomusperinteessä.

Sisältö

1) Maailmankuvien historialliset kerrostumat. 2) Rituaalinen perinne. 3) Kertomusperinne. 4) Uskonvaraisen tiedon symboliset ja kirjaimelliset tulkinnat. 5) Nykyajan uskomusperinne.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentoja 24 h, kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen tentti. Tentitään luennot ja oheiskirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Honko, Lauri 1980: Miten luoda terminologia haltiaperinteen tutkimukselle? – Outi Lehtipuro (toim.): Perinteentutkimuksen perusteita, 77–129. Helsinki: WSOY.

Koski, Kaarina 2011: Uskomusperinne ja kristillinen kasvatus 1800-luvulla – Kasvatus & Aika 5 (4) /2011, 9–24.

[http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/koski_1001121114.pdf]

Koski, Kaarina & Enges, Pasi 2003: Uskomusperinne, yksilö ja yhteisö. – Sananjalka. Suomen Kielen Seuran vuosikirja 45, 79–96.

Piela, Ulla 2006: Luonto ja muuttuvat maailmat kansanlääkinnässä. – Hilkka Helsti, Laura Stark & Saara Tuomaala (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960, 277–331. Helsinki: SKS.

Siikala, Anna-Leena 1985: Kansanusko. – Paula Avikainen, Eero Laaksonen & Erkki Pärssinen (toim.): Suomen historia 3, 303–363. Helsinki: Weilin & Göös.

Stark-Arola, Laura 2002: The Dynamistic Body in Traditional Finnish-Karelian Thought. Väki, vihat, nenä and luonto. – Anna-Leena Siikala (ed.): Myth and Mentality. Studies in Folklore and Popular Thought, 67–103. Helsinki: Finnish Literature Society.

Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne, 230–280. Helsinki: SKS, 1991 (tai uudempi painos).

 

Huom. Oheislukemisto on lainattavissa oppiaineen toimistosta.

Lisätietoja

Kiintiö 30. Sivuaineopiskelijan korvaavasta suoritustavasta sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Kurssin voi halutessaan korvata F5-kurssilla tai kansatieteen tai uskontotieteen tarjonnasta valitulla kurssilla; tässä tapauksessa F3 on folkloristiikan pääaineekseen valitsevilla pakollinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.