Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1104 F5 Valinn. pereht. suullisen perinteen osa-alueeseen tai folk tutk.näkökulmaan 3 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa syventävän tietämyksen valitsemastaan folkloristisen tutkimuksen aihepiiristä.

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden seuraavista aiheista: 1) Folklore ja sukupuoli. 2) Suullisen ja kirjallisen vuorovaikutus kansankulttuurissa. 3) Kansanomainen ajattelu. 4) Kansanhuumori. 5) Kansanlääkintä. 6) Lastenperinne.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Essee

10 sivun essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luettelo esseessä käytettävästä lähdekirjallisuudesta saatavissa kurssin vastuuopettajalta.

Lisätietoja

Pää- ja sivuaineopiskelijoille vapaisiin opintoihin tai vaadittua laajempiin perusopintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT (Folkloristiikka)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.