Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2018 Pienfolklore 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Hakamies

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pienfolkloren lajien keskeiset ominaisuudet ja tunnistaa pienfolkloreen kuuluvat tekstit viestinnästä ja ymmärtää niiden käytön merkityksen viestinnässä.

Sisältö

Sananparsien ja arvoitusten lajityypilliset rakenteen, sisällön ja käytön piirteet sekä tutkimushistoria ja tärkeimmät tutkimuksen näkökulmat.

Toteutustavat

Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen kuulustelu tai luento- ja harjoituskurssi, jos sellainen järjestetään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Itsenäinen opiskelu, kirjallinen kuulustelu tai 15 sivun essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lauhakangas, Outi: Puheesta ihminen tunnetaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Helsinki: SKS. (318 s.)

Mieder, Wolfgang: Proverbs are never out of season: popular wisdom in the modern age. New York: Oxford University Press, 1993. (284 s.)

Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Riddles. Perspectives on the use, function and change in a folklore genre. Helsinki: SKS, 2001. (186 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.