Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1059 Kalevalan ja kansanrunotutkimuksen nykysuuntaukset 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kalevalamittaisen epiikan ja lyriikan tärkeimmät tutkimussuuntaukset sekä niiden kansainväliset yhteydet sekä keskeiset suomalaisen kansanrunouden tutkimuksen tulokset, ja hän tuntee myös kirjallisen eepoksen, erityisesti Kalevalan tutkimuksen näkökulmat ja keskeiset tulokset.

Sisältö

Tutustuminen suomalaisen kansanrunouden ja Kalevala-tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja käsitteisiin sekä kansainvälisen tutkimuksen suuntauksiin.

Toteutustavat

Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen kuulustelu, essee tai luento- ja harjoituskurssi jos sellainen järjestetään.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

kirjallinen tentti tai 15 sivun essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Siikala, Anna-Leena & Vakimo, Sinikka (toim.): Songs Beyond the Kalevala. Helsinki: SKS, 1994. (399 s.)

Siikala, Anna-Leena: Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: SKS, 2012. (536 s.) Jos tentitty aiemmin, luetaan korvaavana teoksena Siikala, Anna-Leena & Harvilahti, Lauri & Timonen, Senni (toim.): Kalevala ja laulettu runo. Helsinki: SKS, 2004. (524 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.