Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1101 Kerronnan tutkimus 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee folkloristisen kerronnantutkimuksen keskeiset näkökulmat.

Sisältö

Tutustutaan suomalaisen ja kansainvälisen kerronnantutkimuksen tutkimustraditioihin, näkökulmiin ja sovelluksiin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai kurssi, jos sellainen järjestetään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, 15 sivun essee tai kurssi, jos sellainen järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koski, Kaarina: Mikä kertomus on? Tieteidenvälisyyden haasteita “kertomusten” tarkastelussa. – Elore 1/2007. [http://www.elore.fi /arkisto/1_07/kos_c_1_07.pdf] (11 s.)

Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Kertomus ja kerronta. Helsinki: SKS, 1988. (349 s.)

Siikala, Anna-Leena: Tarina ja tulkinta. Tutkimus kansankertojista. Helsinki: SKS, 1984. (269 s.)

sekä yksi seuraavista:

Ellis, Bill 2003: Aliens, Ghosts, and Cults. Legends We Live. Jackson: University Press of Mississippi. (291 s.)

Huuskonen, Marjut 2004: Stuorra-Jovnnan ladut. Tenonsaamelaisten ympäristökertomusten maailmat. Helsinki: SKS. (322 s.)

Tangherlini, Timothy 1998: Talking Trauma. Paramedics and Their Stories. Mississippi: University of Mississippi Press. (249 s.)

Ukkonen, Taina 2000: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Helsinki: SKS. (272 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.