Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1058 Kansanuskon tutkimus 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee itämerensuomalaisen kansanuskon ja sen tutkimuksen keskeiset osa-alueet pääpiirteissään. Hän tuntee suomalaisen kansanuskontutkimuksen oppihistorian päälinjat ja osaa raportoida sen eri suuntausten lähtökohtia ja saavutettuja tutkimustuloksia. Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti aihepiiriä koskevia tieteellisiä tekstejä ja esittämään niistä kirjallisia ja suullisia argumentteja.

Sisältö

Tutustutaan kansanuskon tutkimuksen historiaan ja uusimpiin suuntauksiin artikkeleita ja monografioiden osia lukemalla.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai lukuseminaari.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Kirjallinen tentti tai 15 sivun essee tai lukuseminaari, mikäli sellainen järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koski, Kaarina 2011: Kuoleman voimat. Kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1313. Helsinki: SKS. (371 s.)

ja

Siikala, Anna-Leena 1994: Suomalainen šamanismi – mielikuvien historiaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 565. Helsinki: SKS. (359 s.)

sekä yksi seuraavista:

Goldstein, Diane & Grider, Sylvia Ann & Thomas, Jeannie Banks 2007: Haunting Experiences. Ghosts in Contemporary Folklore. Logan, Utah : Utah State University. (270 s.) . Myös sähköisenä: [http://site.ebrary.com/lib/uniturku/docDetail.action?docID=10233577]

Greenwood, Susan 2000: Magic, Witchcraft and the Otherworld. An Anthropology. Oxford – New York: Berg. (236 s.)

Harvey, Graham 2007: Listening People, Speaking Earth. Contemporary Paganism. Second edition, corrected and expanded. London: Hurst & Company. (259 s.)

Hufford, David J. 1982: The Terror That Comes in the Night. An Experience-Centered Study of Supernatural Assault Traditions. Publications of the American Folklore Society, New Series, Vol. 7. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. (278 s.)

Järvinen, Irma-Riitta 2004: Karjalan pyhät kertomukset. Tutkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista. Helsinki: SKS. (267 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.