Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1094 Folklore ja populaarikulttuuri 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee populaarikulttuurin ja sen tutkimuksen historian sekä nykytutkimuksen pääpiirteissään. Hän ymmärtää ja omaksuu folkloristisen näkökulman populaarikulttuurin tutkimukseen.

Sisältö

Tutustutaan populaarikulttuurin perusteisiin ja ajankohtaiseen tutkimukseen kirjallisuuden avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Kirjallinen tentti, 15 sivun essee tai kurssi, mikäli sellainen järjestetään

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bell, Karl: The Legend of Spring-Heeled Jack. Victorian Urban Folklore and Popular Cultures. Boydell Press 2012, 256 sivua.

Levine, Lawrence W.:  The Folklore of Industrial Society: Popular Culture and Its Audiences. – The American Historical Review, Vol. 97, No. 5 (Dec., 1992), 1369-1399.

Nikunen, Kaarina: Faniuden aika. Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 460.Tampereen yliopisto 2005, 388 sivua. http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6387-0

Schechter, Harold: The Bosom Serpent. Folklore and Popular Art. Iowa City. University of Iowa Press, 185 s.

Storey, John: Inventing Popular Culture. From Folklore to Globalization. Blackwell Publishing 2010, s. 1–31

Taylor, T.L. Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture. Cambridge: MIT Press 2006, 206 sivua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.