Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK0917 Vapaasti valittavat aineopinnot 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges

Yleiskuvaus

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sellaisille folkloristiikan ja lähioppiaineiden kertaluontoisille luennoille, kursseille tai seminaareihin, joilla ei voi korvata muita aineopintojen opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu folkloristiikan ja lähialojen erityiskysymyksiin ja ajankohtaiseen tutkimukseen.

Sisältö

Sisältö vaihtelee opiskelijan valitsemien kurssien, seminaarien tai muun opetuksen mukaan.

Toteutustavat

Osallistuminen oppiaineen kannalta relevanttiin opetukseen opiskelijan oman valinnan mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen tai muun opetuksen seuraaminen, luentopassi ja luento-/oppimispäiväkirja tai muu erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava suoritustapa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Erikoistapauksissa opintojakson suoritus voidaan myös arvioida asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opiskelijan valitseman kurssin tms. korvaavuudesta on suositeltavaa neuvotella vastuuopettajan kanssa etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.