Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK0060 Työelämään orientoiva kurssi 1 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Vastuuhenkilö
Raija Roslakka

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan mm. Rekryn eli yliopiston työelämäpalveluiden tilaisuuksissa erilaisista urapoluista ja työtehtävistä, työssä vaadittavista tiedoista ja taidoista sekä työnhausta. Kurssi koostuu pakollisista sekä opiskelijan valitsemista osioista. Suoritukset kerätään luentopassiin, joka palautetaan tiedekunnan kansliaan.

Sisältö

Työmarkkinoiden nykytila ja tulevaisuuden näkymät, yhteiskuntatieteilijöiden sijoittuminen eri aloille,
urasuunnittelu, työnhakutaidot, oman osaamisen tunnistaminen ja sen esille tuominen, akateeminen yrittäjyys, tutkintoon kuuluva harjoittelu, mentorointi, uraohjaus.

Opettajat: asiantuntijat Turun yliopiston työelämäpalveluista ja työhallinnosta, alumnit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Suoritustapa: luentopassi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-5. vuosi

Lisätietoja

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opetus/opetusohjelmat/Sivut/tyoelamaan-orientoiva-kurssi.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot lv. 2013-2014 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture