Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2140 A4.a. Musiikin analyysi ja tulkinta II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
(ii) edellyttää musiikinteorian alkeiden ja välttävän nuotinlukutaidon hallitsemista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella musiikin soivaa ainesta sen ilmaisukeinoja eritellen ja merkityksiä pohtien. Hänellä on tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sisällyttää musiikkianalyyttisia osuuksia omiin opinnäytetöihinsä ja hän ymmärtää musiikkianalyysin suhteen muihin musiikkia koskeviin tutkimuksellisiin kysymyksiin ja tarkastelutapoihin.

Sisältö

(i) Kulttuurisen musiikkianalyysin lähtökohdat ja pääsuuntaukset ja/tai (ii) jonkin musiikkianalyyttisen osa-alueen perustaidot, erityisesti (a) muoto-oppi, (b) harmonia-analyysi ja/tai (c) transkriptio.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Opintojakso suoritetaan suomeksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali.
Lisäksi musiikinteorian kertausta tarvitseville suositellaan lisämateriaaliksi Lindeman, Johdatus musiikinteoriaan; Salmenhaara, Sointuanalyysi (s. 1–54).

Muu oheiskirjallisuus:
(i) Moore, Analysing Popular Music; Santa, Hearing Form: Musical Analysis With and Without a Score; Stein (toim.), Engaging Music;
(ii) (a) Caplan, Classical Form; Czaczkes, Analyse des Wohltemperierten Klaviers; Fabbri, “Verse, Chorus (Refrain), Bridge” (moniste); Kontunen, Musiikin kieli 1;
(b) Aldwell & Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (erit. s. 3–62, 262–289, 329–347); de la Motte, Harmonian historia; Salmenhaara, Sointuanalyysi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.