Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2145 A5.c. Musiikki ja identiteetti I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A1. ainakin aloitettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten musiikkia tarkastellaan identiteettinä, tuntee musiikin ja identiteetin välisiä kytköksiä tarkastelevia teorioita ja tutkimussuuntauksia ja osaa soveltaa niiden tarjoamia käsitteitä ja menetelmiä.

Sisältö

Yksi tai useampi seuraavista osa-alueista: (i) musiikki, sukupuoli ja seksuaalisuus; (ii) musiikin queer-tutkimus; (iii) musiikki, kansallisuus, etnisyys ja monikulttuurisuus; (iv) musiikki, yhteiskuntaluokka ja muut sosiokulttuuriset kerrostamat.

Toteutustavat

Luentokurssi JA verkkotyöskentely TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti
tai
Essee
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan sopimuksen mukaan 500 sivua esim. seuraavista:

(i) Biddle & Gibson, Masculinity and Western Musical Practice; Citron, Gender and the Musical Canon; Burns ja Lafrance, Disruptive Divas: Feminism, Identity and Popular Music; McClary, Feminine Endings; Moisala & Diamond (toim.), Music and Gender; Solie (toim.), Musicology and Difference; Åberg & Skaffari (toim.), Moniääninen mies: maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa; Musiikki –lehden erikoisnumerot: musiikki ja sukupuoli, Musiikki 3/1994; feministinen musiikintutkimus, Musiikki,1/2004 (valikoidusti).

(ii) Blackmer & Smith (toim.), En Travesti: Women, Gender Subversion, Opera; Brett, Wood & Thomas (toim.), Queering the Pitch; Fuller & Whitesell (toim.), Queer Episodes in Music and Modern Identity; Hawkins, The British Pop Dandy; Hubbs, The Queer Composition of America’s Sound; Whiteley & Rycenga (toim.), Queering the Popular Pitch; Peraino, Listening to the Sirens: Musical Technologies of Queer Identity from Homer to Hedwig.

(iii) Bellman (toim.), The Exotic in Western Music; Bennet & Peterson, Music scenes: local, translocal and virtual; Biddle & Knights, Music, National Identity and the Politics of Location; Bohlman, Music, Nationalism, and the Making of the New Europe; Born & Hesmondhalgh (toim), Western Music and its Others: difference, representation and appropriation in music; Brusila, 'Local Music, Not From Here' - The Discourse of World Music examined through three Zimbabwean case studies; Frith,‘Music and Identity’, teoksessa Hall & du Gay (toim.), Questions of cultural Identity; Lehtonen, Löytty & Ruuska, Suomi toisin sanoen; Stokes, Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place

(iv) Hebdige, Subculture: The Meaning of Style; Scott (toim.), Music, Culture, and Society: a reader (valikoidusti); Scott, Musical Style and Social Meaning; Thornton, Club Cultures: Music, Media, and Subcultural Capital; Toynbee, Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.