Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2146 A5.d. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa nykymusiikin tutkimuksen keskeiset haasteet ja merkityksen musiikkitieteessä. Lisäksi hän on perehtynyt yhden tai useamman nykymusiikin suuntauksen piirteisiin, estetiikkaan, kulttuurisiin yhteyksiin ja yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin.

Sisältö

Nykymusiikin (1960-2000-luvun) tutkimuksen suuntaukset, erityiskysymykset ja asiakokonaisuudet, erityisesti kokeellisuuden, avantgarden ja genrerajojen ylityksiin liittyvät näkökulmat.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI Essee TAI Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 7
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • ruotsiksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti
tai
Essee
englanniksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Opintojakso suoritetaan luentokurssina suomeksi, kirjatenttinä tai esseenä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan 5 op seuraavista:

Hegarty & Halliwell, Beyond and Before: Progressive Rock since the 1960s (3 op); Holmes, Electronic and Experimental Music (3. tai 4. painos; 4 op kokonaan; 3 op s. 117–428; 2 op. s. 117–248); Kuljuntausta, On/Off: Eetteriäänistä sähkömusiikkiin (5 op s. 7–335 ja 449–647; 3 op s. 7–335; 1 op s. 10–174); Nyman, Experimental Music: Cage and Beyond (2 op).

Esseesuoritus: Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.