Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2147 A5.e. Musiikki, audiovisuaalisuus ja taiteidenvälisyys I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A2. ainakin aloitettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten musiikki ja kuva tai musiikki ja muut ilmaisumuodot (esim. musiikki ja teksti; musiikki ja tanssi) toimivat vuorovaikutuksellisesti. Hän tuntee audiovisuaalisen ja/tai taiteidenvälisen tutkimuksen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja käsitteitä ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti. Lisäksi hän ymmärtää moniaistisuuden (multimodaalisuuden) merkityksen kaikessa taiteellisessa kokemisessa ja sen tarjoamat tutkimusnäkökulmat.

Sisältö

Audiovisuaalisen ja taiteidenvälisen tutkimuksen keskeiset kysymykset, haasteet, teoriat, menetelmät ja sovellusesimerkit (mm. musiikin ja sanojen suhde tanssi, musiikkiteatteri, ooppera, televisio, elokuva, videotaide, audiovisuaaliset installaatiot, pelit).

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely.
Kurssi järjestetään lähes lukuvuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Perusopinnot. A2. ainakin aloitettu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan sopimuksen mukaan 500 sivua esim. seuraavista:

(i) Altman, American Film Musical; Buhler, Finn & Neumeyer (toim.), Music and Cinema; Chion, Audio-Vision: Sound on Screen; Cohan, Hollywood Musicals: the film reader; Cook, Analysing Musical Multimedia; Davison, Hollywood Theory, Non-Hollywood Practice; Dickinson (toim.), Movie Music, the film reader; Flinn, Strains of Utopia: Gender, Nostalgia, and Hollywood film music; Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film Music; Kassabian, Hearing Film; Kärjä, "Varmuuden vuoksi omana sovituksena": Kansallisen identiteetin rakentuminen 1950- ja 1960-luvun taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä; Leppert, The Sight of Sound; Richardson, An Eye for Music: Popular Music and the Audiovisual Surreal; Richardson & Hawkins (toim.), Essays on Sound and Vision; Vernallis, Experiencing Music Videos; Välimäki, Miten sota soi?

ii) Beebe & Middleton, Medium Cool: Music Videos from Soundies to Cellphones; Collins, Game Sound: An introduction to the History, Theory and Practice of Video Game Music and Sound Design; Richardson, Gorbman & Vernallis (toim.), The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics; Sexton, Music, Sound and Multimedia.

iii) Agawu, "Theory and Practice in the Analysis of the 19th-century Lied." Music Analysis 1992, 11/1; Benson, Literary Music: Writing Music in Contemporary Fiction; Bruhn, Musical Ekphrasis: Composers Responding to Poetry and Painting; Cone, The Composer’s Voice; Kramer, Music and Poetry: The Nineteenth Century and After; Middleton, Reading Pop (valikoidusti).

iv) Desmond, Meaning in Motion; Hanna, To Dance is Human; Hoppu, Symbolien ja sanattomuuden tanssi; Skaffari (toim.), Musiikin Suunnan erikoisnumero, Tanssi!, 2000/4; Välipakka (toim.), Musiikin Suunnan erikoisnumero, Kysymyksiä tanssintutkimukselle, 2006/4

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.