Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2148 A5.f. Musiikkiteknologia ja media I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikin, teknologian ja yhteiskunnallisten käytäntöjen sidonnaisuuden. Hän osaa soveltaa menetelmiä ja käsitteitä, joilla musiikkiteknologian kulttuurisia merkityksiä voidaan tarkastella, ja kykenee pohtimaan ihmisen toimintaa, valtaa ja vastuuta muuttuvassa teknologisessa maailmassa ja kulutusyhteiskunnassa.

Sisältö

Musiikkiteknologian ja -median tutkimuksen perusteet, kulttuuriset media- ja teknologiateoriat ja musiikilliset sovellusesimerkit, erityisesti soivan aineksen lähiluku.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely.
Opintojaksoa korvaavia kursseja kaksi: periodissa I tai periodit II-III.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan sopimuksen mukaan ainakin yksi seuraavista:

Katz, Capturing Sound: How Technology Has Changed Music (2 op); Taylor, Strange Sounds: Music, Technology and Culture (2 op): Zak, The Poetics of Rock: Cutting Tracks, Making Records (2 op)

Sen lisäksi voi valita 2-3 op TAI 300 sivua seuraavista:

Ashby, Absolute Music, Mechanical Reproduction (2 op);Ayers (toim.), Cybersounds: Essays of Virtual Music Culture (valikoidusti, 1-2 op); Chanan, Repeated Takes: A Short History of Recording and its Effects on Music (2 op); Doyle, Echo and Reverb: Fabricating Space in Popular Music Recording 1900-1960 (2 op); Lysloff & Gay, Music and Technoculture (valikoidusti, 1-2 op); Miller, Sound Unbound: Sampling Digital Music and Culture (valikoidusti, 1-2 op); Moorefield, The Producer as Composer (2 op); Moylan, The Art of Recording: Understanding and Crafting the Mix (2 op); Negus, Producing Pop: Culture and Conflict in the Popular Music Industry; Richardson, An Eye for Music: Popular Music and the Audiovisual Surreal (valikoidusti, esim. luvut 5-7, 1-3 op); Théberge, Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology (2 op); Veal, Dub: Soundscapes & Shattered Songs in Jamaican Reggae (3 op); Musiikki –lehden Musiikki ja teknologia teemanumerot, 1-2/2005 ja 3/2005 (valikoidusti, 1-2 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.