Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2149 A5.g. Musiikki, subjektius ja kokemus I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee fenomenologisen ja/tai psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen lähtökohdat ja osaa soveltaa ko. alojen peruskäsitteitä ja -menetelmiä omiin opinnäytteisiinsä.

Sisältö

(i) Fenomenologisen ja/tai (ii) psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen pääperiaatteet, menetelmät, suuntaukset ja tutkimustyypit.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI Essee TAI Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 7
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti
ruotsiksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakso suoritetaan luentokurssina suomeksi, kirjatenttinä tai esseenä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Valintaan seuraavista yhteensä 5 op:

(i) Musiikki-lehti 1/2008 (Fenomenologinen musiikintutkimus, s. 1–134, 1 op); Szendy, Listen: The History of Our Ears (2 op); Torvinen, Musiikki ahdistuksen taitona (2 op).

(ii) Kurkela, Mielen maisemat ja musiikki, s. 27–395, 459-467 (3 op); Musiikki-lehti 4/1998 (Musiikin sanaton kosketus, s. 371–453, 1 op); Välimäki, ”Psykoanalyyttinen lähestymistapa musiikintutkimuksessa I–II” (Musiikki-lehti 4/2002, s. 5–35 ja Musiikki-lehti 2–3/2003, s. 52–99, 1 op).

Esseesuoritus: Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.