Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2156 A5.j. Äänellisen kulttuurin tutkimus I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten eri tavoin ääntä, kuulemista ja auditiivisuutta voidaan tutkia ihmisen kokemusmaailmassa ja kulttuurissa. Lisäksi hän tuntee yhden tai useamman äänellisen kulttuurin tutkimuksen suuntauksen, osa-alueen tai erityiskysymyksen.

Sisältö

(i) Äänimaisematutkimus, ääniympäristöt ja akustinen ekologia ja/tai (ii) äänitaide, äänisuunnittelu sekä ääni ja akustiset kuvaukset eri taiteissa ja/tai
(iii) ekomusikologia.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI Essee TAI Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 7
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti
ruotsiksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakso suoritetaan luentokurssina suomeksi, kirjatenttinä tai esseenä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Valitaan yhteensä 5 op seuraavista:

(i) Ampuja & Kilpiö (toim.), Kuultava menneisyys (3 op); Järviluoma & Wagstaff (toim.), Soundscape Studies and Methods (2 op); Krims, Music and Urban Geography (2 op); Schafer, The Tuning of the World (3 op); Truax, Acoustic Communication (3 op).

(ii) Bull, The Auditory Culture Reader (kokonaan 4 op, valikoiden sopimuksen mukaan 1–3 op); Chion, The Voice in Cinema (2 op); Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (kokonaan 4 op, valikoiden sopimuksen mukaan 1–3 op); Kuljuntausta, Äänen Extreme (3 op).

(iii) Torvinen, "Johdatus ekomusikologiaan" (Etnomusikologian vuosikirja 24 [2012], s. 8–34) & Ingram, Jukebox in the Garden: Ecocriticism And American Popular Music since 1960 (Torvisen artikkeli ja Ingramin kirja yhteensä 3 op); Pedelty, Ecomusicology (2 op).

Esseesuoritus: kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.