Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2162 S3.b. Länsimainen klassinen musiikki III 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhden tai useamman länsimaisen klassisen musiikin asiakokonaisuuden, tutkimussuuntauksen tai erityiskysymyksen ja osaa soveltaa siihen liittyviä tietojaan ja taitojaan omiin opinnäytteisiinsä. Lisäksi hän osaa itsenäisesti pohtia ja arvioida länsimaisen klassisen musiikin tutkimuksen merkitystä ja haasteita musiikkitieteessä ja nykymaailmassa.

Sisältö

Länsimaisen klassisen musiikin tutkimuksen kysymyksenasettelut, nykykeskustelut ja haasteet, tutkimussuuntaukset ja erikoisalueet, erityisesti (i) aikakaudet, (ii) musiikin lajit, tyylit, esittäminen ja käytännöt, (iii) musiikkikritisismi.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari TAI ohjattu itsenäinen työskentely.
Opintojaksoa korvaavia kursseja useampia lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Valitaan sopimuksen mukaan 500 sivua esim. seuraavista:

(i) Taruskin, Music from The Earliest Notations to the Sixteenth Century (Oxford History of Western Music 1); Taruskin, Music in The Seventeenth and Eighteenth Centuries (Oxford History of Western Music 2); Taruskin, Music The Nineteenth Century (Oxford History of Western Music 3); Taruskin, Music in The Early Twentieth Century (Oxford History of Western Music 4).

(ii) Abbate, In Search of Opera; André, Voicing Gender; DeNora, Beethoven and the Construction of Genius; Biddle & Gibson (toim.), Masculinity and Western Musical Practice; Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works; Kerman, Concerto Conversations; Kerman, Opera as Drama; Moisala & Valkeila, Musiikin toinen sukupuoli; Riikonen, Jälkiä itsessä: Narratiivisia huilisti-identiteettejä Kaija Saariahon säveltämässä huilumusiikissa; Rosen, The Classical Style; Rosen, The Romantic Generation; Sivuoja-Gunaratnam (toim.), Elektronisia unelmia: Kirjoituksia Kaija Saariahon musiikista; Taruskin, Defining Russia Musically; Virtanen, Musical Works in the Making.

(iii) Blackmer & Smith (toim.), En travesti; Grimley, Grieg; Kallberg, Chopin at the Boundaries; Kramer, Classical Music and Postmodern Knowledge; Kramer, Musical Meaning; Kramer, Franz Schubert; Richardson, Singing Archaeology; Scott, From the Erotic to the Demonic; Tomlinson, Music in Renaissance Magic.

Tarkempi kirjallisuuden kuvaus oppiaineen intra -sivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.