Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2099 S3.k. Musiikkijournalismi ja muut työelämään valmentavat opinnot (tai työharjoittelu) II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt niitä musiikkitieteilijän ammattikuvaan kuuluvia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita hän tarvitsee käytännön työelämässä yliopiston ulkopuolella. Työharjoittelu: opiskelijalla on kosketuspintoja käytännön työelämään.

Sisältö

Yleistajuinen musiikista kirjoittaminen, musiikkikritiikin teoria ja käytäntö, musiikkitoimittajan perustaidot (printtimedia, radio, televisio ja internet), musiikkiteollisuuden ja -kustannustoiminnan periaatteet sekä musiikkitiedottamisen, kulttuurihallinnon ja -politiikan perustiedot. Työharjoittelu: Työelämäharjoittelu musiikkitieteen opintoja sivuavalla alalla, esim. jossakin musiikkialan organisaatiossa, yrityksessä, yhteisössä tms.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely TAI työharjoittelu TAI muu sopimuksen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Sovittava opettajan kanssa
englanniksi:
Sovittava opettajan kanssa
ruotsiksi:
Sovittava opettajan kanssa

Suoritusmuodon mukaan; sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Työharjoittelu: työharjoittelu sekä sen suunnittelu-, toteutus- ja arviointiraportti. Työharjoittelu: työharjoittelu sekä sen raportointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numerolla 1-5 TAI hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Ohjeellinen kirjallisuusluettelo oppiaineen intra -sivuilla.

 

Lisätietoja

Työharjoittelun raportointiohjeet on saatavissa oppiaineen toimistosta.

Ennen työharjoittelujakson aloittamista sovitaan vastuuopettajan kanssa korvaavuudesta ja raportoinnista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.