Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2164 S3.d. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret III 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhden tai useamman nykymusiikin tutkimuksen suuntauksen, menetelmän tai erikoisalueen ja osaa soveltaa siihen liittyviä tietojaan ja taitojaan omiin opinnäytteisiinsä. Hän on myös syventänyt tietämystään yhden tai useamman nykymusiikin suuntauksen piirteistä, estetiikasta, kulttuurisista yhteyksistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista sekä osaa itsenäisesti pohtia ja arvioida nykymusiikin tutkimuksen haasteita ja merkitystä musiikkitieteessä ja nykymaailmassa.

Sisältö

Nykymusiikin (1960-2000-luvun) tutkimuksen ajankohtaiset keskustelut ja kysymyksenasettelut, menetelmät, tutkimussuuntaukset, erityiskysymykset ja asiakokonaisuudet, erityisesti kokeellisuuden, avantgarden ja genrerajojen ylityksiin liittyvät näkökulmat.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan n. 500 sivua seuraavista:

Kraftwerk: Music Non-Stop; Cox & Warner (toim.), Audio Culture; Edward, Rocking the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture; Emerson, Living Electronic Music; Fink; Repeating Ourselves: American Minimal Music as Cultural Practice; Gebesmeir, Popular Music Within and Beyond the Transnational Music Industry; Gilbert & Pearson, Discographies: Dance Music, Culture, and the Politics of Sound; Guilbault, Zouk, World Music in the West Indies; Holmes, Electronic and Experimental Music (3. tai 4. painos); Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts; Kuljuntausta, On/Off: Eetteriäänistä sähkömusiikkiin; Reising (toim.), ’Speak to Me’, The Legacy of Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon; Reynolds, Generation Ecstacy: Into the World of Techno and Rave Culture. Kirjallisuusmateriaalin tarkempi kuvaus oppiaineen intra -sivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.