Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2167 S3.g. Musiikki, subjektius ja kokemus II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on syventynyt näkemys fenomenologisen ja/tai psykoanalyyttiseen musiikintutkimuksen kysymyksenasetteluista, menetelmistä, erikoisalueista ja haasteista. Hän osaa soveltaa ko. alojen käsitteitä ja -menetelmiä omiin opinnäytteisiinsä sekä itsenäisesti arvioida ko. alojen suhdetta muihin musiikintutkimuksen suuntauksiin.

Sisältö

(i) Fenomenologisen ja/tai (ii) psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen kysymyksenasettelut, haasteet, suuntaukset ja erikoisalueet sekä suhde muihin musiikintutkimuksen suuntauksiin.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Valitaan yhteensä 5 op seuraavista:

(i) Benson, The Improvisation of Musical Dialogue (2 op); Cumming, The Sonic Self (3 op); Jankelevitch, Music and the Ineffable (2 op); Musiikki-lehti 1/2008 (Fenomenologinen musiikintutkimus, s. 1–134, 1 op); Ihde, Listening and Voice (2. painos, 2007) (3 op); Szendy, Listen: The History of Our Ears (2 op); Torvinen, Musiikki ahdistuksen taitona (2 op).

(ii) Falck, ”Nautinnollisia ääniä: Lacanilainen tulkinta Jane Campionin elokuvasta Piano” (Etnomusikologian vuosikirja 8 [1996]) & ”Sinisiä säveliä” (Synteesi-lehti 1/1998) & ”Mielekästä musiikkia: Lacanilainen tulkinta Scott Hicksin elokuvasta Loisto” (Musiikki-lehti 1–2/2000) (Falckin 3 artikkelia yhteensä 1 op); Kurkela, Mielen maisemat ja musiikki, s. 27–395, 459-467 (3 op); Musiikki-lehti 4/1998 (Musiikin sanaton kosketus, s. 371–453, 1 op); Schwarz, Listening Subjects (2 op); Välimäki, Subject Strategies in Music (luvut 1, 3, 5, 7–10, 3 op; suomenkielisistä vaihtoehdoista tälle kirjalle on kuvaus oppiaineen www-sivuilla).

Esseesuoritus: Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.