Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU0018 P3b Digitaalinen visualisointi 4 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään digitaalista valokuva-, kuvankäsittely- ja videoteknologiaa aineiston dokumentoinnissa, muokkauksessa ja tuotteistamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan digitaalista valokuvaamista ja kuvankäsittelyä, sekä mahdollisuuksien mukaan videokuvaamista. Opintojakso on integroitu käytännön projektikurssiin, jonka aikana kerättävän dokumentointimateriaalin pohjalta koostetaan visuaalisia taitoja yhdistävä lopputyö.

Toteutustavat

Harjoituskurssi. Kurssi voidaan suorittaa myös itsenäisellä harjoitustyöllä, johon sisältyy harjoitusraportti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Projekti / käytännön työ

Luennot, harjoitukset ja projektityöskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P3 Käyttökulttuurit (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.