Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PKT11 9.1. Elämys- ja matkailutalous 4 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja, TuKKK/ Pori
Edeltävät opinnot
Esitietoina PKTY1 ja PKTY2 tai vastaavat tiedot, TuKKK/ Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vapaa-ajan ja turismin kansantaloudellisen merkityksen. Opiskelija saa käsityksen eri tavoin tuotettujen elämyspalvelujen mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä. Nykyaikana myös kestävän kehityksen haasteiden tunteminen matkailualalla on yhä tärkeämpää. Taloudellisen ajattelutavan omaksuminen elämys- ja matkailutaloudessa antaa mahdollisuuden toimialan syvällisempään ymmärtämiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opiskelija oppii tuntemaan myös Satakunnan matkailutaloutta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan elämystalouden ja matkailun talousteoriaan hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat kilpailu elämys- ja matkailumarkkinoilla, organisaatiot, toimintaympäristöanalyysi, investointitoiminta, julkisen sektorin merkitys, kestävän kehityksen elämystalous ja matkailu sekä matkailun taloudellinen merkitys Satakunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Hyväksytty harjoitustyöskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava teos opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla:

The Economics of Recreation, Leisure and Tourism (4th edition). Tribe, John (2011), Butterworth-Heinemann, England, 9780080890500.

Muuta materiaalia opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Esitietoina PKTY1 ja PKTY2 tai vastaavat tiedot, TuKKK/ Pori. Harjoitustyöskentelyn vuoksi luennoille osallistuminen on pääsääntöisesti välttämätöntä. Opintojakso luennoidaan vuorovuosina opintojakso PKT5:n kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
9. Matkailun elämystuotanto (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.