Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
CBM13 9.2. Matkailun markkinointi luovassa elämystaloudessa 3 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen, TuKKK/ Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa matkailun merkityksen osana luovaa elämystaloutta. Opiskelija perehtyy matkailu- ja kulttuuripalveluiden markkinoinnin erityispiirteisiin ja ymmärtää elämysten tuotannon taustalla olevan tuottajien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeyden sekä kansainvälisellä että valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Näkökulmana on asiakaslähtöinen suhde- ja verkostomarkkinointi.

Sisältö

Matkailu- ja kulttuuripalvelujen markkinointi, elämysten verkostomainen tuotanto, luova talous.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Luento (8 h), miniseminaari artikkelianalyyseistä (4 h). Kurssi vuorottelee CBMm11 -kurssin kanssa! Kontaktiopetus järjestetään lukuvuonna 2012-13, sen sijaan sitä ei järjestetä lukuvuonna 2013-14.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Osallistuminen opetukseen, artikkelianalyysi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjaajan osoittama artikkelikokoelma.

Lisätietoja

Kontaktiopetus pidetään TuKKK:ssa Porissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
9. Matkailun elämystuotanto (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.