Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
572004 5.1. Kulttuurimatkailu 5 op
Vastuutaho
Kulttuurimatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Katariina Teräs, TY/ Turku

Osaamistavoitteet

Perehtyminen matkailuilmiöön osana henkistä ja aineellista kulttuuria ja niihin liittyviä tapahtumia.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään historian, kulttuurin ja perinteen käyttöön matkailussa ja tarkastellaan miten ne ovat muuttuneet. Jaksossa käsitellään myös matkailun motiiveja ja niiden suhdetta käsityksiin tiedon luonteesta eri aikoina. Lisäksi tarkastellaan kestävän kulttuurikehityksen kysymyksiä, autenttisuuden käsitettä matkailussa ja matkailuun liittyvissä tapahtumissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Luennot, kurssin kirjallisuuteen perehtyminen, oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Intensiivijakso (kontaktiopetus/Moodle) pidetään Turun yliopistossa Turussa. Kurssille osallistujalla tulee olla suoritettuna vähintään 15 op:n KUME-opintoja. Intensiivijakson käytännöt MAVY:n kotisivuilla www.funts.fi (opintokokonaisuudet ja käytännöt). MAVY-toimisto tiedottaa kurssin järjestelyistä myös sähköpostitse.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
5. Matkailu kulttuurien välisenä ilmiönä (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.