Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
0000 5.2. Matkailu taiteen poluilla 2 op
Vastuutaho
Kulttuurimatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Katariina Teräs, TY/ Turku

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on saada opiskelija ymmärtämään taiteen monimuotoisuuden ja matkailun suhdetta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan eri taiteenalojen ja matkailun suhdetta niin korkeakulttuurin kuin populaarikulttuurin näkökulmasta. Jaksolla perehdytään siihen, miten matkailua on kuvattu eri kuvataiteissa ja kirjallisuudessa. Jaksolla pohditaan taiteen käyttöä matkailussa ja sitä, miten taide muokkaa matkailu sisältöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Luennot 6 h, taustakirjallisuuteen tutustuminen ja itsenäinen työskentely (Moodle).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Crouch, D. & N. Lubbren (ed.) 2003. Visual culture and tourism. Oxford: Berg. (Valikoiduin osin).

Lisätietoja

Kurssin intensiivijakso (kontaktiopetus/Moodle) pidetään Turun yliopistossa Turussa. Kurssille osallistujalla tulee olla suoritettuna vähintään 15 op KUME-opintoja. Intensiivijakson käytännöt MAVY:n kotisivuilla www.funts.fi (opintokokonaisuudet ja käytännöt). MAVY-toimisto tiedottaa kurssin järjestelyistä myös sähköpostitse.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
5. Matkailu kulttuurien välisenä ilmiönä (Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.