Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1680 A2a. 1800-luvun alusta realismin kauteen 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Lappalainen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajanjakson kirjallisten virtausten pääpiirteet ja suhteet muun Euroopan kirjallisuuteen. Hän tutustuu aikakauden keskeiseen kirjallisuuteen, romaanin alkuvaiheisiin ja lajityyppeihin käyttäen apunaan tutkimuskirjallisuutta ja kaunokirjallisia teoksia.

Sisältö

Opiskelija perehtyy ajankohdan kirjallisuuteen ja sitä koskevaan tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksista sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Grönstrand, Naiskirjailija, romaani ja kirjallisuuden merkitys 1840-luvulla (s. 1 - 243); Karkama, Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet (johdanto (s. 12 - 32)  sekä s. 146 - 327); Launis, Kerrotut naiset. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä (s. 128 - 197, 240 - 295); Molarius, "Fennomaanisen merkitysjärjestelmän muotoutuminen 1800-luvun Suomessa" teoksessa Koistinen et al. (toim.), Kaksi tietä nykyisyyteen. Tutkimuksia kirjallisuuden, kansallisuuden ja kansallisten liikkeiden suhteista Suomessa ja Virossa (s. 67 - 83).

Kaunokirjallisuus:

Carstens, Murgrönan (Muratti); A.G. Ingelius, Det gråa Slottet (Harmaa linna), Randelin, Den Fallna (Elisabet); Kivi, Kanervala; J.L. Runeberg, runoja Suomen kirjallisuuden antologia II (s. 59 - 116); Topelius, runoja Suomen kirjallisuuden antologia II (s. 207 - 228).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.