Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1669 A2b. Realismi ja naturalismi 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Lappalainen, joka vastaa myös luennosta.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee 1880- ja 1890-luvun kirjallisten virtausten pääpiirteet ja suhteet muun Euroopan kirjallisuuteen.

Sisältö

Opiskelija tutustuu realismiin ja naturalismiin niin kirjallisuushistoriallisena periodina, lajina kuin kirjoitusmuotonakin käyttäen apunaan tutkimuskirjallisuutta ja muutamia keskeisiä suomalaisia aikakauden kaunokirjallisia teoksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Osallistuminen opetukseen ja Kertauskuulustelu

Itsenäinen työskentely tai osallistuminen opetukseen; esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Isomaa, Heräämisten poetiikkaa. Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh'ojalaiset (s. 45 - 121); Lappalainen, Koti, kansa ja maailman tahraava lika. Näkökulmia 1880- ja 1890-luvun kirjallisuuteen; Rossi, Särkyvä arki. Naturalismin juuret suomalaisessa kirjallisuudessa.

Kaunokirjallisuus:

Canth, Kauppa-Lopo JA Anna Liisa; Pakkala, Elsa; Järnefelt, Isänmaa; Lange, "Sämre folk" ("Huonompaa väkeä"); Tavaststjerna, Hårda tider (Kovina aikoina); Kramsu, Runoelmia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.