Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1671 A2d. Sotien välinen aika 5 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Melkas, joka vastaa myös opetuksesta.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisen ajan kirjallisuuden ja kirjallisen kentän muutokset erityisesti suhteessa modernin, modernisaation ja modernismin käsitteisiin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sotien välisen ajan kaunokirjallisuuteen ja esseistiikkaan ja käyttää tutkimuskirjallisuutta apunaan ajan erityispiirteiden hahmottamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjatentin tai esseen voi suorittaa periodeilla I, II ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Hapuli, Nykyajan sininen kukka. Olavi Paavolainen ja nykyaika; Karkama & Koivisto (toim.), Ajan paineessa. Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaailmasta (s. 1 - 76, 169 - 193, 264 - 427); Melkas, Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa; Rojola, Varmuuden vuoksi. Modernin representaatio Volter Kilven Saaristosarjassa.

Kaunokirjallisuus:

Kallas, Vieras veri; Vala, Kaukainen puutarha; P. Mustapää, Laulu ihanista silmistä; Paavolainen, Nykyaikaa etsimässä; Uurto, Ruumiin ikävä; Kailas, Uni ja kuolema TAI Sarkia, Unen kaivo; Diktonius, Janne Kubik (Janne Kuutio); Kilpi, Pitäjän pienempiä; Sillanpää, Ihmiset suviyössä; Haanpää, Noitaympyrä.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.