Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1672 A2e. Sotienjälkeinen modernismi 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Westerlund
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sotienjälkeisen modernismin kirjallisuutta pääpiirteissään ja sen eri muodoissa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sotienjälkeiseen modernismiin ja sen tutkimukseen kaunokirjallisuuden ja tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Makkonen (toim.), Avoin ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa; Karkama, Kirjallisuus ja nykyaika. Suomalaisen sanataiteen teemoja ja tendenssejä (s. 209 - 239); Kovala, "Modernistinen lukutapa ja sen kritiikki" teoksessa Kajannes et. al (toim.), Katkos ja kytkös. Modernismin ja postmodernismin suhde traditioon (s. 78 - 95); Toivanen, "Se on se kiinalainen Nieminen." Modernismi ja protesti Pertti Niemisen tuotannossa (s. 44 - 95, 146 - 221).

Kaunokirjallisuus:

Viita, Betonimylläri, Moreeni; Kivikk'aho, Niityltä pois TAI Juvonen, Pohjajäätä; Korpela, Tohtori Finckelman TAI Tapio, Aapo Heiskasen viikatetanssi; Rekola, Vedessä palaa TAI Anhava, 36 runoa; Mannerkorpi, Avain; Vartio, Maan ja veden välillä; Hyry, Maantieltä hän lähti; Haavikko, Talvipalatsi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.