Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS0035 RUOTSIN KIELEN SUULLINEN TAITO 2 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
FM Olli-Pekka Lindgren

Osaamistavoitteet

Suullisessa osuudessa pyritään suullisen kielitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on tutkintoasetuksessa säädetty ruotsin kielen suullinen taito. Opiskelijan tulee ymmärtää oman alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä, pystyä keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ruotsin kielellä ja kyetä laatimaan ruotsinkielinen esitys omalta ammattialaltaan.

Sisältö

Suullisessa osuudessa on suullisia pari- ja pienryhmäharjoituksia.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen ja Suullinen tentti

Aktiivinen osallistuminen kurssille, lyhyen suullisen alustuksen pitäminen ja kokouksen johtaminen. Suulliseen tenttiin osallistuvat myös opiskelijat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti vapauttavan kielikokeen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ruotsin arviointiasteikko on kaksiportainen: tyydyttävät tiedot (2) ja hyvät tiedot (4). Arvosanat 1-3 vastaavat tyydyttäviä tietoja ja arvosanat 4-5 hyviä tietoja. Arviointi suoritetaan erikseen kirjallisen ja suullisen taidon osalta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Suullisia kuulusteluja varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettaja Olli-Pekka Lindgreniin. Suulliseen tenttiin osallistuvat myös opiskelijat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti vapauttavan kielikokeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.