Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS0037 ENGLANNIN KIELEN TEKSTIKURSSI 3 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Lukion englannin kurssi tai vastaavat tiedot. Kurssista vapautetaan opiskelijat, joilla on L tai E yo-tutkinnon englannin pitkän oppimäärän kokeessa tai jotka ovat suorittaneet IB-tutkinnon. Merkintä vapautuksesta annetaan humanistisen tiedekunnan kansliassa.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opetetaan kielen lisäksi lukutekniikkaa, joka auttaa selviämään pitkistäkin vieraskielisistä teksteistä sekä lukustrategioita, joiden avulla oppii lähestymään mielekkäästi, nopeasti ja ymmärtäen erilaisia oman alan tekstejä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius jatkuvaan tiedonhankintaan.

Sisältö

Kurssilla keskitytään kielen neljästä osa-alueesta lukemisen ymmärtämiseen.

Toteutustavat

Aktiivisen läsnäolon lisäksi loppukoe. Englannin kielen tekstin ymmärtämisen taito voidaan osoittaa kielikokeessa, jonka hyväksytty suorittaminen vapauttaa kurssista. Vapauttavaan kokeeseen voi osallistua vain kerran. Vapauttavassa kielikokeessa hylätyn tai kokeesta pois jääneen opiskelijan on osallistuttava kurssille.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamat erilaisia tekstityyppejä edustavat monisteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.