Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2010 A3.2. Perinnetieteelliset arkistot ja niiden aineistot 2 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Folkloristiikan yliopisto-opettaja Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää opiskelijan osaamista perinnetieteellisten aineistojen säilyttämiseen ja käyttöön.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää käytännössä perinnetieteellisten aineistojen arkistointiin ja digitointiin sekä näiden aineistojen tutkimuskäyttöön. Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla kotimaiseen tai ulkomaiseen arkistoalan seminaariin tai korvaavalla tenttikirjalla.

Toteutustavat

Tutustuminen perinnetieteelliseen arkistoon (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,Svenska Litteratursällskapet i Finland, Folkkultursarkivet ja Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen arkiston kokoelmat); harjoitustyöt.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyö, oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Suomen historian arkistolinjalaiset suorittavat osion sijasta Arkistolähteiden käyttö -kurssin. Folkloristiikan arkistolinjalaiset voivat halutessaan suorittaa tämän kurssin ylimääräisenä.Lukuvuonna 2013-2014 opintojaksoa ei järjestetä kurssimuodossa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3. Arkisto-opinnot (Folkloristiikka)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.