Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0471 Ark. 3.3. Arkistoteoria ja sähköinen asiakirjahallinta 2 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Liisa Vuonokari
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
27 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Historian perusopinnot ja Ark 3.1.

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan arkistoteorialla, informaatiotutkimuksella ja provenienssiperiaatteella. Lisäksi hän tuntee näiden alojen keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen sekä perehtyy alustavasti sähköisten tietoaineistojen säilyttämiseen liittyviin kysymyksiin.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää arkistoteorian peruskäsitteet, informaatiotieteen perusteet sekä arkistojen järjestämiseen ja säilyttämiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

HUOM! Tentin voi suorittaa vain tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslista on luettavissa oppiaineen kotisivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3. Arkisto-opinnot (Folkloristiikka)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.