Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0081 Ark 3.4 Arkistotoimen ja asiakirjahallinnon perusteet 3 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Anne Wilenius (TMA)

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija tuntee asiakirjahallinnon, arkistonmuodostuksen ja arkistojen seulonnan keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä.

Sisältö

Osio koostuu seuraavista teemoista; asiakirjahallinnon ja arkistotoimen asema tietohallinnossa, arkistonmuodostuksen suunnittelu sekä säilyvyyden ja käyttöedellytysten turvaaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Kurssi järjestetään periodiopetuksena Turun maakunta-arkistossa ja siihen kuuluu kirjallinen tentti + myöhemmin järjestettävä teemapäivä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi arkisto-opintojen 1. vuotena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3. Arkisto-opinnot (Folkloristiikka)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.