Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2006 A3.5. Opintoihin liittyvä työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Folkloristiikan tutkijatohtori Kirsi Hänninen

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu arkistotyöhön ja teoreettisen arkistotietämyksen soveltamiseen käytännössä.

Sisältö

Työskentely arkistossa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Rajattu arkistolinjan opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritustapa: Harjoittelu ja 6-8 sivun harjoitteluraportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Harjoittelun kestosta (yleensä 3 kk), sisällöstä ja suoritustavoista on sovittava osion opettajien kanssa etukäteen. Opiskelijan on haettava itsenäisesti ja aktiivisesti harjoittelupaikkaa. Harjoittelusta laaditaan raportti vastaavalle opettajalle. Huom. Opiskelijan on mahdollisuus suorittaa toinen työharjoittelujakso syventävissä opinnoissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3. Arkisto-opinnot (Folkloristiikka)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.