Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2177 S2. Teemaseminaari 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yhteen tai useampaan musiikintutkimuksen lajiin tai kohteeseen liittyvää asiantuntijatietoutta ja valmiuksia.

Sisältö

Tutkimustaitojen syventäminen valitun aihepiirin puitteissa.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely, johon kuuluu tieteellisten
tekstien lukemista, keskustelua ja kirjoittamista. Teemaseminaarin aiheet voidaan myös yhdistää kohtaan S3 kirjoittamalla pidennetyn esseen tai muunlainen kirjallinen tehtävä relevantista aiheesta. Tekemällä opintosuorituksia kohdista S2 ja S3 voi siis samanaikaisesti ansaita 10op.

Opetuskieli

suomi

Korvaavia opintoja voi suorittaa englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.