Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI1680 S4. Pro gradu -seminaari 10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
S1., S2. ja S3. ainakin aloitettuina.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kirjallisesti tieteellistä tutkimustyötä, hallitsee pro gradu -tutkielmaan liittyvän kirjallisuuden ja menetelmät. Lisäksi hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Tutkimustaitojen kehittäminen (tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimustehtävän asettaminen ja rajaaminen), suullisen ja kirjallisen akateeminen viestinnän harjoittelu, tutkimussuunnitelman laatiminen ja pro gradun kirjoittamisprosessin tukeminen. Seminaarissa tutustutaan prosessikirjoittamiseen, työstetään omaa työtä ja harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Pakollinen seminaari kestää koko lukuvuoden.

Opetuskieli

suomi

Opetus suomen kielellä, mutta tarvittaessa voi saada englanninkielistä vastaavaa ohjausta erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Harjoitustyö(t)

Harjoitustyöt, tutkimussuunnitelman kirjoittaminen ja opponointi, pro gradu -tutkielman kirjoittaminen ja sen osien esittely seminaarissa, muiden osallistujien tekstien lukeminen ja opponointi, seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja pro gradun valmistaminen.

Seminaari on pakollinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.