Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI0987 S5. Pro gradu -tutkielma / sivuaineen tutkielma 20–40 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee toteuttamaan itsenäisesti pienimuotoisen tutkimusprojektin: perustellun musiikkia koskevan tutkimusongelman asettaminen ja siihen vastauksen hankkiminen tieteen keinoin sekä valmiudet asiatekstin kirjoittamiseen ja tieteelliseen keskusteluun osallistuminen.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on akateeminen taidonnäyte opiskelijan omaksumista tutkimustaidoista. Keskiössä on oman tutkimustehtävän kannalta relevantin aiemman tutkimustiedon kriittinen arviointi ja uuden tiedon tuottaminen. Tutkimustaitojen osa-alueisiin kuuluvat tutkimustehtävän rajaus, kiinnittyminen johonkin musiikkitieteen tutkimusperinteeseen, tiedonhaku, tutkimusaineiston koostaminen ja analyysi, metodinen neuvokkuus, lähdekritiikki, tutkimuksen ja sen tulosten raportointi selkeästi jäsentyneenä kokonaisuutena, lähdeviitetekniikan hallinta, kielellinen sujuvuus ja kyky vastaanottaa kriittistä palautetta omasta työskentelystä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö
englanniksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Tutkielman kirjoittaminen oman ohjaajan tukemana. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielma 40 op, sivuaineen tutkielma 20 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.