Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2138 A1. Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kulttuurisen musiikintutkimuksen kysymyksenasetteluihin sekä kulttuurin ja musiikin suhteeseen. Hän osaa pohtia kriittisesti musiikin merkitystä kulttuurissa, ja hänellä on valmiudet musiikkitieteen erikoistumisjaksoihin aine- ja syventävissä opinnoissa.

Sisältö

Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet ja lähtökohdat: kriittinen musiikintutkimus ja musiikkikritisismi, etnomusikologia, musiikkisosiologia, kulttuurintutkimus, hermeneutiikka, fenomenologia sekä muut filosofiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely.
Kurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan sopimuksen mukaan ainakin yksi seuraavista:

i) Clayton, Herbert & Middleton (toim.), The Cultural Study of Music (3 op); McClary, Conventional Wisdom (2 op); Scott, From the Erotic to the Demonic (2 op); Williams, Constructing Musicology (2 op).

Sen lisäksi voi valita 2-3 op seuraavista:

ii) Blacking, How Musical is Man? (2 op); Burns ja Lafrance, Disruptive Divas: Feminism, Identity and Popular Music (luvut 1 ja 2, 1 op); Citron, Gender and the Musical Canon (2 op); Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works (3 op); Kramer, Music as Cultural Practice (2 op); Kramer, Musical Meaning: Toward a Critical History (valikoidusti, 1-2 op); Hawkins (toim.), Critical Musicological Reflections (valikoidusti, 1-2 op); Martin, Sounds and Society (3 op); Moisala (toim.), Kansanmusiikin tutkimus (valikoidusti) (1-2 op); McClary, Feminine Endings (2 op); Myers (toim.), Ethnomusicology. An Introduction (valikoidusti) (1 op); Tiainen, Säveltäjän sijainnit (2 op); Torvinen (toim.), Musiikki –lehden fenomenologia erikoisnumero, 1/2008 (valikoidusti) (1 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Musiikkitiede, aineopinnot (Musiikkitiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.