Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2139 A2. Musiikin esitys- ja käyttöyhteydet 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikkia aikaan ja paikkaan sidottuna toimintana, jonka merkitykset muokkautuvat fyysisissä, yhteiskunnallisissa ja teknologisissa ympäristöissä. Hän myös ymmärtää kuuntelemisen osaksi aistien vuorovaikutuksellista (multimodaalista) kokemuspiiriä ja osaa itsenäisesti soveltaa opintojaksossa oppimiaan näkemyksiä ja käsitteitä.

Sisältö

Yksi tai useampi seuraavista osa-alueista: i) musiikin esitys- ja käyttöyhteydet; ii) musiikki ja arki; iii) musiikki ja media.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely.
Opintojaksoa korvaavia kursseja useampia lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)
tai
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan sopimuksen mukaan esimerkiksi seuraavista:

(i) Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture (2 op); Cook, ”Music as Performance”. Teoksessa Clayton, Herbert ja Middleton (toim.) The Cultural Study of Music: A Critical Introduction (1 op); Frith, Performing Rites: Evaluating Popular Music (3 op); Rink, Musical Performance (valikoidusti, 1 op); The Practice of Performance  (valikoidusti, 1 op); Small, Musicking, The Meanings of Performing and Listening (2 op)

(ii) Järviluoma (toim.), Soundscapes (3 op); DeNora, Music in Everyday Life (2 op); Järviluoma & Wagstaff (toim.), Soundscape Studies and Methods (3 op); Schafer, The Tuning of the World (3 op)

(iii) Altman, American Film Musical (3 op); Chion, Audio-Vision: Sound on Screen (2 op); Cohan, Hollywood Musicals: the film reader (2 op); Cook, Analysing Musical Multimedia (2 op); Dickinson (toim.), Movie Music, the film reader (valikoidusti, 1-2 op); Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film Music (2 op); Gorbman, Richardson & Vernallis (toim.), The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics (valikoidusti, 1-2 op); Kassabian, Hearing Film (2 op); Richardson and Hawkins (toim.), Essays on Sound and Vision (valikoidusti, 1-2 op); Vernallis, Experiencing Music Videos (3 op); Välimäki, Miten sota soi? (valikoidusti, 1-2 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Musiikkitiede, aineopinnot (Musiikkitiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.