Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2151 P1.b. Opiskeluvalmiudet 2 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys tieteellisen tiedonmuodostuksen perusteista, tiedonhakumenetelmistä sekä perus- ja aineopinnoissa käytetyistä opintojaksojen suoritustavoista.

Sisältö

Tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet erityisesti musiikintutkimuksen näkökulmasta. Pääaineopiskelijoiden kohdalla opettajatuutorointi ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Toteutustavat

Harjoituskurssi ja pääaineopiskelijoilla opettajatuutorointi.
Harjoituskurssi järjestetään vuosittain.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja HOPS:n laatiminen
tai
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Pääaineopiskelijoilla henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Pääaineopiskelijoiden arviointi suoritetaan vasta kun HOPS on tehty yhdessä opettajatuutorin kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Erityistapauksessa 1. vuoden kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kinnunen ja Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen (soveltuvin osin).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.